BosanskiEngleski
 
 
 
 
Nalazite se na linku: Projekti Udruženje „Zemlja djece“ u saradnji sa IN fondacijom, od septembra 2014.godine počela je sa realizacijom projekta „Osnaživanje Romske djece u naselju Kiseljak“.
 
 

Osnaživanje Romske djece u naselju Kiseljak

Udruženje „Zemlja djece“ u saradnji sa IN fondacijom, od septembra 2014.godine počela je sa realizacijom projekta „Osnaživanje Romske djece u naselju Kiseljak“. Cilj projekta jeste integrisati romsku djecu naselja Kiseljak, te im pružiti  edukativnu podršku u savladavanju školskog gradiva, upisati ih u redovan školski sistem kroz implementaciju programa pripreme za upis u školu, kroz preventivni rad kreirati sigurnije okruženje u lokalnoj zajednici, te pružiti kontinuiranu podršku njihovim roditeljima kroz razvoj pozitivnih roditeljskih vještina.

kiseljak3

Edukativne, kreativne i sportsko-rekreativne aktivnosti realizuju se tri puta sedmično. Aktivnosti se izvode naizmjenično vodeći računa da ne budu opterećavajuće, kako ne bi došlo do zasićenja određenim aktivnostima.Preventivne aktivnosti realizuju se jednom sedmično. Radionice na temu prevencija nasilja, trgovine ljudima i seksualno-reproduktivnog zdravlja, takođe se izvode naizmjenično, te se vodi računa da se sam način izvođenja prilagodi djeci, kako bi im na što jednostavniji i prikladniji način bila jasnija primjena pruženih informacija u svakodnevnim životnim situacijama.

Za djecu je obezbjeđen i snack u vidu zdrave ishrane (voće, voćni jogurti i sl.).

Učiteljica, pedagog-psiholog, terenski asistent, te volontari angažovani na projektu,  u saradnji sa nastavnicima i menadžmentom OŠ „Kiseljak“, na raspolaganju su djeci i njihovim roditeljima za sve dodatne informacije i psiho-socijalnu podršku.

Edukativne, kreativne, sportsko-rekreativne i preventivne aktivnosti izvode se sa djecom predškolskog i školskog uzrasta. Aktivnosti se izvode u prostorijama OŠ „Kiseljak.

 „Dječiji festival“  i „Međunarodni dan djeteta“  samo su neke od manifestacija koje organizuje Udruženje „Zemlja djece“, a u kojima su kroz realizaciju projekta učestvovala i djeca iz naselja Kiseljak.

U periodu septembar-decembar kroz projektne aktivnosti prošlo je ukupno 70 djece i 15 roditelja, što je samo jedan od pokazatelja velike zainteresovanosti za ovakav način rada.

Projekat realizuje Udruženje „Zemlja djece“ u saradnji sa IN fondacijom iz Banja Luke uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, a na osnovu mišljenja Pedagoškog zavoda TK.

.
 
 
 
 

Kontakt informacije

Udruženje "Zemlja Djece" Tuzla

Glavna kancelarija:
+38735257 391
hug.zemd@bih.net.ba
TTC Telex
+38735257389, 257390
telex@zemljadjece.org

Facebook profil

1278757327_facebook

Design by

150x75-png
www.hdstudio.ba
+387 61 743 466