BosanskiEngleski
 
 
 
 
Nalazite se na linku: Inicijative
 
 

Inicijative

Inicijativa za monitoring EU integracija BiH (http://www.eu-monitoring.ba)

Logo_inicijative_bhs

Inicijativa za monitoring EU integracija BiH je koalicija organizacija civilnog društva koje aktivno učestvuju u procesu praćenja i izvještavanja o aktivnostima nadležnih institucija u BiH kao i drugih učesnica, pri ispunjavanju uslova za pristup Evropskoj uniji. Inicijativa na taj način osigurava kontinuiranu zaštitu i poštovanje ljudskih prava pri svakom donošenju odluka nadležnih institucija.

Vizija

Inicijativa za monitoring EU integracija u BiH je prepoznata kao važan treći faktor u procesu EU integracija BiH i ima aktivnu ulogu u kreiranju politika i zahtjeva koje doprinose demokratskom procesu i vladavini prava.

Pozadina

Inicijativa je oformljena početkom 2013. godine s ciljem praćenja procesa evropskih integracija na transparentan, stručan i nestranački način. Organizacije civilnog društva uključene u rad Inicijative dijele vrijednosti koje su utemeljene na postulatima ljudskih prava, vladavine prava, jednakosti i demokratije. Misija na kojoj zasnivaju svoje djelovanje u različitim političkim i pravnim domenima jeste uređenje društva na ravnopravnim osnovama.

Principi i vrijednosti

Inicijativa za monitoring EU integracija svoje djelovanje temelji na slijedećim principima:

 • Pravda
 • Demokratija
 • Transparentnost
 • Vladavina prava
 • Solidarnost
 • Jednakost i različitost

Rad Inicijative počiva na sljedećim principima:

 • Antidiskriminacija – U okviru djelovanja Inicijative i njenih članica zabranjen je bilo koji oblik diskriminacije na osnovu dobi, rase, boje kože, jezika, vjere, etničke pripadnosti, nacionalnog ili socijalnog porijekla, veze s nacionalnom manjinom, političkog ili drugog uvjerenja, imovnog stanja, članstva u sindikatu ili drugom udruženju, obrazovanja, društvenog položaja i spola, spolnog izražavanja, rodnog identiteta ili seksualne orijentacije i/ili na osnovu bilo kojeg drugog razlikovanja, a u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije BiH;
 • Jednakost – Promovišemo  jednakost i osuđujemo sve oblike nacionalizma, a naročito diskriminaciju, zločine iz mržnje i govor mržnje na osnovu vjerske, etničke i nacionalne pripadnosti. Promovišemo slobodu (ne)identifikacije na osnovu vjerske, etničke i nacionalne pripadnosti;
 • Nezavisnost i nepristrasnost – punopravne i pridružene članice kao i sva druga tijela i pojedinci/ke koji su dio Inicijative u svom djelovanju i obraćanju su neovisni u svom radu i imaju za obavezu izražavati nepristrasan stav i težiti vrijednostima definisanim u platformi;
 • Objektivnost – kroz pisanje i izvještavanje članice su dužne predstavljati svoje izvještaje, podneske, članke i druge pisane dokumente kao i usmeno obraćanje  u duhu odgovornosti vlasti prema javnosti i vršiti monitoring rada predstavnika vlasti, političkih partija kao i drugih učesnika/ca odgovornih u procesu vođenja društava;

Oblast djelovanja

 • Monitoring, dokumentiranje i izvještavanje;
 • Istraživanja (sistemski pristup različitim pitanjima, pregled i monitoring rada institucija, istraživanje u oblasti struktura i procesa, izrada i promocija izvještaja o stanju napretka BiH u EU integracijama);
 • Izgradnja kapaciteta članica (okupljanje i primanje u članstvo organizacija civilnog društva, kao i drugih zainteresiranih pojedinaca/ki koje rade na promociji vladavine prava, izgradnji demokratskog društva kao i zagovaranju ljudskih prava);
 • Zagovaranje (politika, reformi političkog/pravnog sistema, prava na jednak pristup pravdi svim građanima/kama);
 • Promovisanje rada Inicijative, odnosno njenih članica, putem web portala, društvenih mreža, medija;
 • Edukacija (istraživača/ica, predstavnika/ca vlasti, organizacija civilnog društva, šire javnosti).

Ciljne skupine

 • Predstavnici/e javnih institucija i političkih partija na slijedećim nivoima vlasti: državni, entitetski, kantonalni;
 • Predstavnici/e civilnog društva aktivni u promovisanju vladavine prava i zaštite ljudskih prava (edukativne  aktivnosti, zagovaranje, koalicije, zajedničke istraživačke aktivnosti);
 • Predstavnici međunarodnih institucija, međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija;
 • Šira javnost (informativne kampanje).

Na slijedećem linku možete pogledati izvještaj o napretku nastao u sklopu rada Inicijative: http://eu-monitoring.ba/site/wp-content/uploads/2014/10/EC-report-analiza-14.10.2014.pdf 

ČLANICE INICIJATIVE ZA MONITORING EU INTEGRACIJA BIH:

acips

Logo ADI1

colbos

941853_518469718190212_513772018_n

Logotip CURE

Logo Hca FINAL mali

logo-novi-960x675

download

564799_203444486444083_1943517682_n

yihr-logo

 

 

ORGANIZACIJE KOJE PODRŽAVAJU RAD INICIJATIVE:

BH Novinari

Udruženje Zemlja djece

Evropski istraživački centar (EIC)

Vanjskopolitička inicijativa BH

Green Council

Zeleni Neretva

Centar za socio-ekološki razvoj

Perpetuum Mobile

Centar za mlade “Kvart” Prijedor

Asocijacija studenata Pravnog fakulteta Tuzla

OKC Abrašević

Udruženje “PEKS” Živinice

Udruženje “Vesta” Tuzla

INFOHOUSE

CRVENA

Transparency International

.
 
 
 
 

Kontakt informacije

Udruženje "Zemlja Djece" Tuzla

Glavna kancelarija:
+38735257 391
hug.zemd@bih.net.ba
TTC Telex
+38735257389, 257390
telex@zemljadjece.org

Facebook profil

1278757327_facebook

Design by

150x75-png
www.hdstudio.ba
+387 61 743 466