BosanskiEngleski
 
 
 
 
Nalazite se na linku: Projekti Projekat sa KBF i GIZ Indikatori Opšti indikatori
 
 

Opšti indikatori

-          Imaju povrede koje izgledaju kao da su rezultat fizičkog napada, povrede ili poremećaje tipične za određene poslove ili mjere kontrole ili povrede za koje izgleda da su rezultat primjene mjera kontrole, postoje znakovi zanemarivanja i zlostavljanja djeteta;

-          Postoje znakovi da su izloženi kontroli kretanja (ne smiju otići sa određenog mjesta bez pitanja, prisustvo odraslih osoba u blizini koje ih nadziru i sl.);

-          Pravna nevidljivost – nisu upisani u matične knjige rođenih;

-          Isključenost iz školskog sistema ili neredovno pohađanje nastave;

-          Stalna promjena iskaza;

-          Izražavaju negodovanje povodom rada koji obavljaju;

-          Navedeni da vjeruju da rade svojom voljom;

-          Izloženi su nasilju ili prijetnji nasiljem nad njima, članovima njihovih porodica ili voljenim osobama;

-          Pokazuju nepovjerenje prema vlastima;

-          Lažno se predstavljaju;

-          Strahuju od otkrivanja svog imigracionog statusa;

-          Nemaju pri sebi pasoš, ili druge putne ili lične isprave;

-          Pronađeni su na lokaciji ili u vezi sa lokacijom koja se najvjerovatnije koristi za eksploataciju ljudi ili dolaze iz mjesta kojeje poznato kao mjesto porijekla kod trgovine ljudima;

-          Ne poznaju lokalni jezik;

-          Ne znaju adresu stanovanja ili posla;

-          Dozvoljavaju drugima da govore u njihovo ime kada im se neko obrati direktno;

-          Primaju malu ili nikakvu naknadu za rad, ili nemaju pristup svojoj zaradi;

-          Rade izuzetno veliki broj sati tokom dugog perioda, nemaju slobodne dane;

-          Žive u oskudnim ili nestandardnim uslovima;

-          Nemaju pristup medicinskoj njezi i socijalnoj zaštiti;

-          Imaju ograničene ili nikakve socijalne interakcije i kontakte ili nemaju pristup roditeljima ili starateljima, svojoj porodici ili drugim ljudima iz svog neposrednog okruženja;

-          Nalaze se u stanju zavisnosti od trećih osoba;;

-          Prisustvo odraslih osoba koji nisu članovi porodice;

-          U kontaktu su sa osobama iz kriminalnog miljea;

-          Snalažljivost djeteta koja nije u skladu sa njegovim uzrastom;

-          Postupaju kao da su dobili instrukcije od nekog;

-          Pokazuje specifične reakcije na traumatska iskustva;

-          Živi u vanbračnoj zajednici ili prisilnom braku

-          Nemaju prijatelja svog uzrasta izvan mjesta gdje rade

-          Izgledaju preplašeno i ponašaju se na način koji nije u skladu sa tipičnim ponašanjem djece svog uzrasta, manifestuju strah ili anksioznost;

-          Putuju bez odraslih lica u pratnji;

-          Putuju u grupama, sa licima koji im nisu roditelji ili staratelji;

-          Često mijenjaju mjesto boravka;

-          Strani državljanin bez riješenog statusa;

-          Eksploatacija je organizovanog karaktera ( u smislu transporta do mjesta eksploataciije,postojanja organizatora, poslovođe i sl.)

-          Provode na ulici veći dio dana, na frekventnim lokacijama, bez nadzora roditelja ili staratelja;

-          Odjevenost neprimjerena uzrastu ili godišnjem dobu;

-          Djeca zatečena kasno noću bez pratnje odraslih, na frekventnim mjestima;

-          Imaju poremećaj ponašanja ili pokazuju znakove zavisnosti o opojnim drogama ili alkoholu

-          Posjeduju mobilni telefon sa kojeg obavljaju česte i kratke razgovore, nagla promjena raspoloženja nakon telefonskog razgovora;

-          Ne raspolažu svojim slobodnim vremenom niti imaju vremena za igru;

-          Ilegalno usvajanje;


.
 
 
 
 

Kontakt informacije

Udruženje "Zemlja Djece" Tuzla

Glavna kancelarija:
+38735257 391
hug.zemd@bih.net.ba
TTC Telex
+38735257389, 257390
telex@zemljadjece.org

Facebook profil

1278757327_facebook

Design by

150x75-png
www.hdstudio.ba
+387 61 743 466