BosanskiEngleski
 
 
 
 
Nalazite se na linku: Projekti Projekat sa KBF i GIZ Indikatori
 
 

Pojam indikatora trgovanja djecom

Indikatori su kvantitativne i kvalitativne odrednice koje pružaju jednostavn i pouzdan osnov za procjenu postignuća, promjena ili performansi. Oni su sredstvo za analiziranje i praćenje karakteristika rada, usluga i procesa, kao i njihovu primjenu. Pored toga, oni mogu da se koriste za mjerenje, praćenje, evaluaciju i poboljšanje učinka. U našem slučaju, indikatori su simptomi situacije u kojoj se dijete nalazi. Skupine indikatora oko djeteta mogu nas navesti na sumnju i zabrinutost zbog koje ćemo pokrenuti sistematsku procjenu okolnosti u kojima se dijete nalazi.

 

Najčešće okolnosti zbog kojih neka osoba postaje žrtava trgovine ljudima su:* 

  • Socijalna isključenost- siromaštvo
  • Nasilje u porodici
  • Nizak stepen obrazovanja ili isključenost iz obrazovnog sistema
  • Zdravstveno stanje (mentlno nedovoljno razvijene osobe, duševno oboljenje, osobe sa fizičkim nedostacima i sl.)
  • Vaspitna zapuštenost i zanemarenost
  • Bolesti zavisnosti (psihoaktivne supstance i alkohol)
  • Uslovi rada
  • Narušeni porodični odnosi i
  • drugi razlozi mogu neku osobu dovesti u povećan rizik od vrbovanja kao što su spol, rasa, dob, etnička pripadnost.

 

Djecu, kao posebno ranjivu kategoriju, mnogo lakše je vrbovati da postanu žrtve trgovine ljudima.

Najčešće okolnosti u kojim se djeca regrutuju u svrhu trgovine ljudima mogu biti sljedeći:

-          u pitanju je socijalno i ekonomski ugrožena porodica;

-          porodice je iz ruralne sredine koja se oslanja na finansijsku pomoć djece koja stasaju za rad;

-          u pitanju su djeca bez roditeljskog staranja, djeca razvedenih roditelja ili djeca koja su usljed ratnih događanja ostala bez jednog ili oba roditelja;

-          djeca su smještena u institucijama;

-          dolaze iz porodice gdje su roditelji na radu u inostranstvu;

-          dolaze iz porodice sa djecom ometenom u psihičkom i fizičkom razvoju;

-          dolaze iz porodice gdje su roditelji zavisnici;

-          dolaze iz porodice bez prijavljenog boravišta (prebivališta), npr. romske i raeseljene   porodice;

-          djeca iz porodica koje tolerišu kasne izlaske i slične situacije nedovoljnog roditeljskog nadzora.*

Indikator predstavlja jedan od nekoliko razloga za vjerovanje da neka osoba može biti potencijalna žrtva trgovine ljudima. Indikatori su pokazatelji kojima se mogu tumačiti posmatranja, činjenice, izjave i druge informacije koje se odnose na osobu za koju se sumnja da je žrtva.

Ipak, nisu svi indikatori, koje navodimo u nastavku, prisutni u svim situacijama koje uključuju trgovinu ljudima. Prisustvo ili odsustvo pojedinačnih indikatora ili više njih, ne može niti dokazati niti opovrgnuti postojanje slučaja trgovine jednom osobom. Da bi se to uradilo neophodno je napraviti integralnu procjenu cjelokupne životne situacije osobe za koju sumnjamo da je žrtva trgovine ljudima. Osoba kod koje prepoznajemo nekoliko indikatora ne mora biti u situaciju da je trgovana. Na primjer, kod tražioca azila može se prepoznati više indikatora, a da se ne nalaze u situaciji da su trgovani. Bez obzira na to, samo prisustvo indikatora mora nas navesti na dalje istraživanje problema te osobe od strane odgovornih institucija i za to nadležnih profesionalaca.

Nacrt liste indikatora koji dajemo u nastavku sadrži opšte i specifične indikatore. Pod specifičnim indikatorima podrazumijevamo one koji se oodnose na radnu eksploataciju, seksualnu eksploataciju, kao i prosjačenje i sitni kriminal. Sama lista nije dovoljna da bi se asistiralo ili pomoglo potencijalnoj žrtvi, te su za to potrebne posebna znanja i vještine za to edukovanih profesionalaca. Ipak, lista je napravljena kao najmanji zajednički imenitelj, bez obzira na profesionalnu pozadinu, znanje ili iskustvo.

 

 *Prema istraživanju koje je napravilo Udruženje „Zemlja djece“ Tuzla, u partnerstvu sa King Badouin Foundation & GIZ 2013. Godine.
*Priručnik za službenike zaposlene u tužilaštvu, policiji, socijalnim i zdravstvenim institucijama – zaštita djece od trgovine ljudima, Kancelarija državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne imigracije u BiH, Save the Children Norway Regionalna kancelarija za JI Evropu, Sarajevo, 2007.
.
 
 
 
 

Kontakt informacije

Udruženje "Zemlja Djece" Tuzla

Glavna kancelarija:
+38735257 391
hug.zemd@bih.net.ba
TTC Telex
+38735257389, 257390
telex@zemljadjece.org

Facebook profil

1278757327_facebook

Design by

150x75-png
www.hdstudio.ba
+387 61 743 466