BosanskiEngleski
 
 
 
 
Nalazite se na linku: Projekti Centri Dnevni centar za djecu ulice Savjetodavne aktivnosti
 
 

Savjetodavne aktivnosti

Savjetodavni rad sa porodicama pokazao se kao veoma bitnim I neizostavanim u našem radu. Pogotovo ako se zna da je edukacija djece nedovoljan I neučinkovita, kao I to ako se uzme u obzir da su roditelji ključne osobe koje vrlo često podstiču djecu n a prosjačenja I nepokazuju dovoljno želje I upornosti da djecu uključe u bilo koji oblik edukacije.. Čitav ovaj segment rada sa njima je sa ciljem podizanja svijesti o važnosti obrazovanja djece kao i omogućavanje pristupa zdravstvenom, edukativnom i socijalnom sistemu zaštite.
Edukativno savjetodavni rad sa porodicama realizuje se kroz:

-     individualne i grupne razgovore koz konsultacijske programe

-     rad na terenu uz pomoć timova za edukaciju

a) kroz individualne i grupne razgovore u Centru prođe oko 250 korisnika godišnje. Problemi su vezani za pojavu alkoholizma, nasilja u porodici, skitnju djece , loši odnosi na relaciji roditelji- djeca, nepoštivanje roditelja od strane djece, socijalna i zdravstvena zaštita (vađenje ličnih dokumenata),   .

b) rad na terenu uz pomoć timova za edukaciju podrazumjeva organizovanje radionica sa roditeljima koje se realizuju na osnovu indentifikovanih potreba i problema.

Nekoliko tema koje su obrađivane u proteklom periodu su: “Pravo na slobodno vrijeme”, “Pravo na zdravstvenu zaštitu” , “Pravo na obrazovanje”, “Alkoholizam i narkomanija”, “Prevencija spolno prenosivih bolesti I zaštita od neželjene trudnoće”, “Pregled i samopregled dojke”.

Osim mladih volontera direktno, kao predavačii, uključeni su i ljekari, prosvjetni i socijalni radnici iz nadležnih institucija.

.
 
 
 
 

Kontakt informacije

Udruženje "Zemlja Djece" Tuzla

Glavna kancelarija:
+38735257 391
hug.zemd@bih.net.ba
TTC Telex
+38735257389, 257390
telex@zemljadjece.org

Facebook profil

1278757327_facebook

Design by

150x75-png
www.hdstudio.ba
+387 61 743 466