BosanskiEngleski
 
 
 
 
Nalazite se na linku: Projekti Centri Pinkland
 
 

Pinkland

pinklandUdruženje „Zemlja djece“ djeluje u rudarskim Banovićima još od 1995.godine, kroz jednu od svojih osnovnih struktura – Omladinski centar „Pinkland“. Centar je osnovan s ciljem obezbjeđenja psiho-socijalne podrške mladima u post-ratnom okruženju društveno-ekonomski  ruiniranog mjesta. Ideju je inicirala švicarska NVO „Terre des Hommes Lausanne“, a preuzeta je, iste godine, od strane „Zemlje djece“ kao novo-kreiranog lokalnog udruženja, koje je „uvezenu“ švicarsku metodologiju rada prilagodilo potrebama domaćeg okruženja. Centar okuplja različite društvene kategorije mladih ljudi koji žive u Banovićima i po okolnim selima. Jedini kriterij je uzrast, jer je Centar programski dizajniran prvenstveno za tinejdžere, ali su izuzeci mogući, posebno kada je riječ o marginaliziranim grupama, kada Centar dizajnira posebne aktivnosti za mlađu djecu ili nešto starije mlade ljude. Aktivnosti se planiraju na kvartalnoj osnovi, na bazi uvijek svježih analiza dječijih interesa i potreba. Posebna pažnja se posvećuje segmentu savjetovanja mladih i njihovih porodica, kombinujući na taj način dalekosežniji psiho-socijalni rad sa raznovrsnošću ponuđenih edukativih i drugih sadržaja u sekcijama Centra. Petnaestogodišnje iskustvo, 1650 registrovanih korisnika, odličan prostor i kapaciteti u opremi (1000 m2 pokrivenog prostora, uključujući sportsku salu; kompjuteri, muzička, video, plesna, likovna i dr. oprema), kao i ukorijenjenost u lokalnoj zajednici, predstavljaju dobre uslove za uspješan rad Centra i bazu za razvoj u budućnosti. Ciljevi OC „Pinkland“-a tiču se cijele liste individualnih, društvenih i organizacionih ciljeva. Pored par funkcionirajućih škola, u malom i siromašnom banovićkom okruženju, jedino mjesto za druženje i okupljanje mladih, kroz edukaciju, sport, kulturne događaje i savjetodavni rad, predstavlja OC „Pinkland“. Korisnici Centra su vrlo raznoliki (domaća, raseljena i povratnička omladina; marginalizirani mladi na jednoj strani, i napredniji i uspješniji na drugoj strani; itd.).

.
 
 
 
 

Kontakt informacije

Udruženje "Zemlja Djece" Tuzla

Glavna kancelarija:
+38735257 391
hug.zemd@bih.net.ba
TTC Telex
+38735257389, 257390
telex@zemljadjece.org

Facebook profil

1278757327_facebook

Design by

150x75-png
www.hdstudio.ba
+387 61 743 466